Szkolenia CMAS

CMAS 1 :

Pierwszy stopień uprawniający do nurkowania do 20 metrów, licencja międzynarodowa ważna przez całe życie.

CMAS 2 :

Drugi stopień uprawnień umożliwiający do zejść na 40 metrów z instruktorem.

CMAS 3 :

Dive Master

Nitrox Diver :

Szkolenie pozwalające na nurkowanie z powietrzem z większą zawartością tlenu ( do 40%)

Specjalności CMAS :

Skontaktuj się z nami w sprawie dostępnych specjalności

croisière plongée Nosy Be